Bouwen doe je vandaag de dag niet alleen. Om de doodeenvoudige reden dat de bouw zo gespecialiseerd en gefragmenteerd is geworden, dat het onmogelijk is om alle verantwoordelijkheid bij één partij, laat staan bij één persoon te leggen. Of het nu gaat om nieuwbouw of bestaande bouw; van idee tot oplevering zijn er gemiddeld 70 partijen betrokken bij het bouwproces! Dat vraagt, zoals in mijn eerdere blog beschreven om standaardisatie. Daarnaast zijn open communicatie en transparantie belangrijke pijlers in het bouwproces. Die moeten ervoor zorgen dat de verwachtingen van je klant, de andere bouwteampartners en/of je collega’s in lijn zijn met wat jij voor ogen hebt. Onderstaande afbeelding is wat dat betreft veelzeggend…

Open communicatie in het bouwproces

Veel van de fouten tijdens het bouwproces zijn te herleiden naar een gebrek aan één of meerdere van de genoemde facetten. Kan het ook anders? Ja dat kan! Hoe, zit opgesloten in het antwoord op de vraag ‘hoe gaan we het bouwproces organiseren?’. Durven we anders te denken? Durven we onze grenzen aan te geven? Kortom, creëren we een bouwteam dat is samengesteld op basis van kennis delen en wederzijds respect? Of blijft iedereen in het bouwteam lekker op zijn of haar eigen eiland zitten? De sleutel is open communicatie in het bouwproces.

Stel de kennis van de specialisten centraal


Uiteindelijk is het ons gezamenlijke belang om een optimaal eindresultaat te behalen. Daarom moeten we de juiste stappen zetten. Met de huidige technologie kun je eenvoudig kennis delen. De BIM Basis ILS versie 2 is een grote stap in de goede richting. Het grootste goed hierbij is dat het uitgaat van open standaarden, zoals IFC en BCF files. Niet het type software staat centraal, maar we gaan uit van de kennis van de specialisten. Laat hen IFC-bestanden aanleveren die voldoen aan de gezamenlijk vooraf overeen gekomen BIM Basis ILS. Dat maakt feilloze samenwerking mogelijk vanaf het eerste idee tot aan de uitvoeringstekeningen en de uitvoeringsfase. De centrale vraag van de opdrachtgever wordt getoetst en gevalideerd aan de IFC modellen en gecommuniceerd middels een  BCF files.

Neem kleine stappen

Door het bouwproces in kleine stappen te doorlopen, worden onduidelijkheden vroegtijdig gesignaleerd, besproken en aangepast. Wanneer bouwprocessen zo worden ingericht, besparen we met z’n allen heel veel tijd, nemen de faalkosten drastisch af en kunnen we serieus aan de slag met circulariteit en verduurzaming van onze bebouwde omgevingen. Daarnaast is de eerste opzet voor het meerjarig onderhoudsplan gewaarborgd.

Aandacht voor onderhoud in het ontwerpproces

Ook de aandacht voor onderhoud in het ontwerpproces is een grote stap voorwaarts. Per slot van rekening neem je in het ontwerpproces beslissingen die van wezenlijk belang zijn voor de exploitatiefase van het gebouw. En laten we wel wezen, de exploitatiefase is en blijft de langstdurende fase van onze bebouwde omgeving.

Alleen als wij er in slagen het proces van bouwen, met alle betrokkenen, anders in te richten dan kunnen we onze bebouwde omgeving verantwoord doorgeven aan onze kinderen.

#standaarisatie #BIMBasisILSversie2 #circulair #verduurzaming #MJOP #opencommunicatie