Hoe vaak ben je de afgelopen tijd artikelen tegengekomen over de verduurzaming van vastgoed? En dan in het bijzonder over energielabel C. Weet je ook wat dit voor jou en met name voor je vastgoed betekent?

2023: energielabel C

In het klimaatakkoord van Den Haag 28 juni 2019 is opgenomen dat kantoren vanaf 100 m2 moeten voldoen aan energielabel C of hoger vanaf 1 januari 2023. In 2030 is dit zelfs energielabel A!

Dit is een opmaat naar de energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Wanneer je op 1 januari 2023 niet aan dit verplichte energielabel voldoet, kan de gemeente als bevoegd gezag opleggen dat het pand niet meer als kantoor gebruikt mag worden, totdat het aan het verplichte energielabel C voldoet. Of het zover zal komen, weet niemand. Maar het risico nemen, lijkt onverstandig.

Van label G naar label C

Afhankelijk van je huidige energielabel kun je met een aantal aanpassingen en verbeteringen al vrij vlot komen tot een energielabel C. Welke verbeteringen nodig zijn, is op voorhand niet te zeggen. Een voorbeeld:

Ee klein kantoor (BVO 480 m2) met een huidig energielabel G naar energielabel C brengen, zou dan neerkomen op:

  • 4 cm matige gevelisolatie
  • 10 cm goede dakisolatie
  • HR-ketel
  • Ledverlichting met zuinige schakeling

Hiermee kom je uit op energielabel C (energie-index van 1,3). Dit alles met een terugverdientijd van vijf jaar.

Vastgoeddatabeheer

Als je beschikt over een real-time gebouwdossier, zal het verduurzamingsproces efficiënt verlopen. De geverifieerde hoeveelheden zijn eenvoudig  uit het model te halen. Zo kun je vooraf de verschillende energiezuinige ingrepen inzichtelijk maken in het 3D-model en financieel doorrekenen waar de verduurzamingsinvestering op uit gaat komen en wat de terugverdientijd is. En dit allemaal voordat je het laat uitvoeren!

Vaak zijn er subsidies of aantrekkelijke financieringsvormen beschikbaar om de verduurzamingsinvestering positief te beïnvloeden.

Ik ben benieuwd naar je reactie als je de eerstvolgende keer weer een artikel tegenkomt over energielabel C!