Wat is het toch dat iedereen steeds weer opnieuw zijn eigen ‘taal’ bedenkt? Wat is er mis met standaardisatie? Heeft het te maken met het onbekende, of denken we serieus dat onze zelfbedachte taal het Ei van Columbus is? In het land der blinden is eenoog koning!

Standaard

Het predicaat standaard wordt niet zomaar aan een willekeurige verzameling elementen gehangen. Een standaard komt tot ontwikkeling wanneer het meerdere keren terugkomt (repetitie) en door meerdere mensen wordt gebruikt (uniform). Vanuit een vereniging (BIM-loket/NVDO) of onafhankelijke instantie (NEN) wordt dan een concept standaardisatie opgesteld. Deze wordt door de leden van de vereniging en early adopters gebruikt en toegepast gedurende de trialperiode. In deze periode vindt terugkoppeling en feedback van de leden en early adopters plaats, waardoor na verloop van tijd de Betaversie de status definitief krijgt.

Transparantie

Door gebruik te maken van deze standaardisatie nemen de efficiëntie en transparantie gedurende het project alleen maar toe.

Door standaardisaties bij aanvang van een project als uitgangspunt te hanteren, communiceren betrokkenen van een projectteam duidelijker met elkaar. Het proces is logischer te volgen omdat iedereen weet wat er bedoeld wordt. Partijen die later aan haken, kunnen naadloos aansluiten en informatie uitwisselen.

Efficiëntie

Voor de eindgebruiker is het door het toepassen van standaardisatie mogelijk om verschillende projecten met elkaar te kunnen vergelijken op efficiëntie. Of het groter inkopen van diensten of onderhoudswerkzaamheden.

Door het toepassen van standaardisatie is de informatie keer op keer weer in te zetten. Aansluiting bij andere diensten kan makkelijker gezocht worden, waardoor de leesbaarheid van het bouwproces vlotter en transparant verloopt. Daar heeft heel de bouwkolom gebruiksgemak van.

Denk daarom bij het eerst volgende project vooraf na over welke standaardisatie toe te passen. Je zult zien dat de efficiëntie van de werkzaamheden zal toenemen. En dat allemaal zienden zijn in het land der blinden!