De APK-keuring voor auto’s, die kennen we allemaal. APK staat hierbij voor Algemene Periodieke Keuring. De APK is een in Europa wettelijk verplichte keuring om de verkeersveiligheid te bevorderen en het milieu te beschermen. Vanaf een bepaalde leeftijd, wordt je auto nagekeken op een aantal cruciale punten. Het betreft een keuring op hoofdlijnen, wat betekent dat de informatie snel bekend is – vaak al binnen één dag. De keuring zorgt ervoor dat het gehele wagenpark op een acceptabel niveau blijft. Goed voor mens en milieu!

Bruto Vloer Oppervlakte

Een ‘APK-keuring’ voor vastgoed is voor de meeste mensen misschien nieuw. Je zou door middel van een quick scan bijvoorbeeld je BVO’s kunnen checken. BVO staat voor Bruto Vloer Oppervlak en wordt uitgedrukt in de eenheid m2. Maar al te vaak komen wij tegen dat dit niet zo vanzelfsprekend is. Afwijkingen van 10 tot wel 25% van de BVO’s komen vaker voor dan je denkt. Met als gevolg: te weinig budget voor realisatie en onderhoud.

Inzicht

BVO’s worden voor vele doeleinden gebruikt. Enerzijds om te budgetteren, in de ontwerpfase of om te monitoren tijdens de exploitatiefase. Kortom, BVO’s geven je als vastgoedeigenaar meer inzicht in je eigen vastgoed of een vergelijk van je gehele vastgoedportefeuille. Maar ook voor het bepalen van legeskosten of het aanvragen van subsidies wordt gebruik gemaakt van BVO’s. Des te belangrijker dus dat de opgegeven BVO’s kloppen met de werkelijkheid! Als dat niet het geval is, is de uitkomst ook niet betrouwbaar.

Slechte huismeesters

Je vraagt je wellicht af hoe het komt dat de BVO’s niet altijd kloppen? In het algemeen zijn we slechte ‘huismeesters’. Bij de oplevering van een bouwwerk worden revisiegegevens versterkt, vaak digitaal en/of als hard copy. Deze gegevens verdwijnen ergens in de organisatie. Dat is een gemiste kans, want deze revisiestukken vormen een bron van informatie voor de exploitatie van je vastgoed. Het actueel houden van deze gegevens is dan ook ten zeerste aan te raden. En dat is heel goed mogelijk met een algemene periodieke keuring (APK) van je vastgoed.

Actuele kengetallen

Door slim, snel en solide deze check uit te voeren, heb je als vastgoedeigenaar direct de actuele kengetalen bij de hand. En weet je of je budgetten, gebaseerd op BVO’s, nog actueel zijn. Ben jij zeker van je BVO’s?