Elke gebouweigenaar stelt, vroeg of laat, zichzelf bovengenoemde vraag wel eens. Ben jij al eens op zoek gegaan naar het antwoord? Wat zou je willen weten over je vastgoed? En wat voor soort sturing van je vastgoed lijkt jou ideaal?

Planmatig onderhoud

Elke gebouweigenaar weet dat geen onderhoud aan vastgoed leidt tot waardevermindering. Schade herstellen is duurder dan schade voorkomen. En ad hoc beslissingen zijn duurder dan planmatig onderhoud.

Met een betrouwbaar en actueel Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) voor je vastgoed, kun je doelgericht je onderhoudsbudgetten inzetten.

BIM-model

Door je vastgoed te toetsen op actualiteit, kun je vaak al een aanzienlijke besparing realiseren. Daarnaast geeft het BIM-model je als gebouweigenaar de mogelijkheid om hetgeen is verwoord in een MJOP beter te kunnen begrijpen en te volgen. En je kunt de gegevens makkelijker verifiëren. Hierdoor neemt de betrouwbaarheid alleen maar toe.

Verdienen aan je vastgoed

Het MJOP geeft inzicht in de onderhoudskosten voor de komende 12, 18 of 24 jaar. Door dit inzicht kun je strategische keuzes maken voor je vastgoed. Wat vraagt de wetgever van je? Is dit geregeld of dien je hiervoor aanpassingen te doen? Door het actuele BIM-model in te zetten, kun je analysemodellen maken van toekomstige aanpassingen. Zo krijg je als gebouweigenaar vooraf inzicht wat de investering voor je vastgoed betekent en wat de terugverdientijd is. Daarna ga je verdienen aan je vastgoed.

Fiscale voordelen

Als de voorstellen passen in je strategisch beleid, kun je overgaan tot het aanbesteden van de werkzaamheden. Ook hier is door de inzet van betrouwbare en actuele BIM-modellen efficiency te behalen. De tekeningen en hoeveelheden worden gedeeld met de uitvoerende partijen, zodat het offertetraject sneller en transparanter verloopt.

Naast de kosten voor aanpassing wordt er ook gekeken wat dit betekent op de lange termijn (actualiseren van het MJOP). Voor investeringen met een hoge uitgave kan via fiscale voordelen ‘gespaard’ worden. De Belastingdienst verlangt dan wel een betrouwbaar en actueel MJOP te kunnen inzien.